ЗЕЛЕНА ГОРСКА ПРИКАЗКА, Х-Л РИЛЕЦ СПА, 2019

Зелена горска приказка, Хотел Рилец СПА, 2019