СВАТБЕНИЯ ДЕН НА СИЛВИЯ И НИКОЛАЙ, BLACK SEA RAMA

Сватбеният ден на Силвия и Николай