СВАТБЕНИЯ ДЕН НА ПОЛИНА И КАЛОЯН, в. ЕКАТЕРИНА

Сватбеният ден на Полина и Калоян, Вила Екатерина,