СВАТБАТА НА АЛЕКСАНДРА И БОРИСЛАВ, х-л МАРИНЕЛА

Александра и Борислав, х-л Маринела