СВАТБИ 2012  БЯЛО И КРИСТАЛ - ХОТЕЛ КЕМПИНСКИ ЗОГРАФСКИ, СОФИЯ  [28]

БЯЛО И КРИСТАЛ - ХОТЕЛ КЕМПИНСКИ ЗОГРАФСКИ, СОФИЯ

БЯЛО И КРИСТАЛ - ХОТЕЛ КЕМПИНСКИ ЗОГРАФСКИ, СОФИЯ